Samenwerking

Wij werken samen en overleggen regelmatig met de betrokken leerkrachten, intern begeleiders van de basisscholen, huisartsen, consultatiebureauartsen, specialisten en andere hulpverleners. Uiteraard vindt dit overleg uitsluitend plaats na toestemming van patiënt/ouders.

De logopedistes zijn aangesloten bij de Kwaliteitskring De Langstraat, waarin regelmatig intercollegiaal overleg plaatsvindt.